Výživa psů je základním a nejdůležitějším faktorem v chovu psů. Mnoho chovatelů a majitelů si toto neuvědomuje a výživu podceňují.

Dle mého názoru by měl mít každý správný chovatel či majitel širší rozhled ve výživě psů a nekrmit psa pouze způsobem, který jim doporučil jejich chovatel, kamarád či veterinární lékař. 

Jelikož ohledně výživy koluje mezi chovateli psů velké množství rozdílných a také špatných názorů jako snad o žádné jiné psí potřebě, rozhodla jsem se blíže věnovat tomuto tématu. V minulých letech jsem měla možnost spolupracovat s mnohými veterináři a dlouholetými chovateli, kteří mají zkušenosti s výživou psů a vytvořila jsem tak maturitní práci s názvem Moderní trendy ve výživě velkých plemen a blíže jsem se věnovala nutričním požadavkům vlkodavů, jelikož toto plemeno chovám. Cílem mé práce byla analýza vlivu metod krmení u vlkodavů na růst, celkový zdravotní stav a výkonnost velkých a obřích plemen. 
Nerada bych, aby z níže uvedeného textu vyznělo, že některý způsob krmení je jako jediný správný pro každého psa. Z vlastní zkušenosti vím, že k výživě psů se musí přistupovat velmi zodpovědně a individuálně. V dnešní době se vyskytuje mnoho alergií na složky krmiva. Co vyhovuje jednomu psovi, nemusí vyhovovat druhému. Je nutné respektovat přirozené výživové potřeby psů podle jejich věku, velikosti plemene a jejich měnících se požadavků na výživu. Rostoucí štěňata velkých a obřích plemen mají naprosto jiné požadavky než štěňata malých plemen či dospělých psů. Podobně i pracovní psi mají jiné požadavky, než psi, kteří tráví většinu svého života bez jakýchkoliv aktivit.
vyziva-vlkodav
vyziva-vlkodav
vyziva-vlkodav

Ze stavby trávicí soustavy lze vyvodit, že není způsobilá pro příjem většího množství obilnin.

Vysoký podíl obilí v granulích způsobuje řadu problémů. Jelikož chybí podnět (maso) pro vytvoření trávicích enzymů, vytváří se nedostatečné množství žaludečních šťáv což má za následek nedokonalé strávení potravy a tvorbu bakterií. Je přetěžována slinivka, která musí více pracovat, aby takovou "těžkou" potravu bylo možno alespoň z části strávit. Dochází k množení bakterií a parazitů, kvašení a nadýmání, což může klidně způsobit u velkých a obřích plemen torzi žaludku.

I přes pocit, že dnešní pes má s vlkem pramálo společného, potřeba výživy je stejná. Domestikovaní psi, stejně jako jejich příbuzní vlci, šakali, lišky a divocí psi, jsou od přírody lovci a masožravci a živí se ulovenými zvířaty a mršinami.
vyziva-vlkodav
vyziva-vlkodav
vyziva-vlkodav

Irský vlkodav patří k plemenům, která nejrychleji a nejvíce rostou. Štěně, které při narození váží v průměru 500 – 700 g, během roku vyroste v psa vážícího 55 – 65 kg. 
K takovému růstu, který velmi zatěžuje kostru, pes potřebuje opravdu velmi kvalitní potravu. Chudá potrava, ale stejně tak příliš bohatá, může vést u tak rychle rostoucího plemene k nenapravitelným problémům, které mohou navíc znamenat vysoké výdaje za veterináře. 

Ospravedlňování levného krmení, kategorické odmítání některé metody krmení, nerozumnost, bezmyšlenkovitost, krmení podle citu místo na bázi vědeckých poznatků, jsou jen některé příčiny či lépe řečeno chyby, které mohou mít nepříznivý vliv na zdraví, kvalitu srsti či zubů, výkonnost a délku života. Pochopitelně není nutné, aby každý majitel irského vlkodava byl vzdělaným odborníkem na výživu, ale určitě by si měl osvojit základní poznatky o látkách z nichž se potrava pro psy skládá. Je nutné znát a poznat životní styl psa a tak odvodit jeho potřeby na výživu. Vycházíme-li z toho, že irský vlkodav v průběhu jednoho roku může mít hmotnost až stonásobně vyšší než svou porodní váhu, je jasně patrné, jaké nebezpečí vznikajících růstových problémů hrozí v důsledku nesprávného krmení. 

Je nutné přidávat irským vlkodavům kloubní výživu. Minimálně do 18-24 měsíců věku psa (do ukončení vývinu kloubů). Výborné zkušenosti máme se sirupy značky Aptus Apto-Flex či Hyalgel. Dále je možné podávat tablety Alavis, kolagen či sulc.

vyziva-vlkodav
vyziva-vlkodav
vyziva-vlkodav

K syrové stravě, ale i ke granulované stravě lze přidávat některé doplňky. 

 • Lososový olej - prokazatelně pomáhá při dermatologických problémech: (lámavost a vypadávání srsti, matná srst, lupy, vysychání kůže, řídká srst, záněty kůže, svědění kůže, alergické reakce, lysiny, ekzémy, problémy s pigmentací). Dále pozitivně ovlivňuje kardiovaskulární systém, podporuje a obnovuje kloubní chrupavku.
 • Mořská řasa - působí především proti zubnímu kameni.
 • Další možné doplňky (bylinky, kokosový olej, lněný olej, micromineral, ostropestřec....) se přidávají především k syrové stravě. Pokud má pes kvalitní granulovanou stravu, není nutné přidávat doplňky či jinak dále obohacovat stravu, může tak dojít k nevyvážené krmné dávce.

ŽIVINY V KRMNÉ DÁVCE

Nezbytnými a základními živinami ve stravě psa jsou voda, bílkoviny, tuky, cukry, minerální látky (makro- i mikroprvky) a vitamíny. Bez těchto látek by potom pes jako živý tvor nemohl fungovat. Mezi základní funkce těchto živin patří stavba tkání, jejich tvorba a udržování funkčnosti, regulace metabolických procesů, jsou zdrojem energie, nosiči vitamínů a ostatních látek napomáhajících regulovat tělesné pochody. Je potřeba si uvědomit v souvislosti s obsahem těchto látek v krmivu, že všechny látky mohou být i ”jedem”. O tom jak se daná látka bude v organismu psa chovat rozhoduje mimo jiné také její množství přijaté stravou.
 
Novosádová (2011) tvrdí, že maso obsahuje v průměru 22% bílkovin, což je optimální pro rovnoměrný růst a vývin velkých a obřích plemen. Esther Verhoe-Verhallen (2004) též tvrdí, že procento bílkovin nesmí být v potravě příliš vysoké. Vyšší podíl bílkovin může způsobit příliš rychlý růst a zapříčinit růstové bolesti a další potíže. Problémy z nízkého podílu bílkovin se zpravidla nevyskytují, naopak potrava bývá obvykle bohatá až příliš, což platí zejména u granulovaných krmiv.

Vápník a fosfor
 mají rozhodující vliv na utváření kostní tkáně a celé kosterní soustavy. Je důležité, aby v potravě byl obsažen správný poměr vápníku (Ca) a fosforu (P), který by měl být u rostoucích psů přibližně 2:1. Nevyrovnaný poměr, nedostatek, nebo naopak nadbytek některého z obou prvků způsobují vady (Jestřábová, 2003). 

Esther Verhoe-Verhallen (2004) tvrdí, že nejlepší poměr Ca:P v období růstu velkých a obřích plemen je 1,2:0,9. Podle MVDr. J. Kňákala (2002) je Ca:P v optimálním poměru 1 : 1,2. Vápník se ukládá v kostech během růstu a během celého života psa podléhá stálému procesu stavby a rozkladu. Kosti slouží jako zásobní orgány vápníku. Pro příjem vápníku je velmi důležitý vitamín D (Reinerth, 2005).

BARF – PŘIROZENÁ SYROVÁ STRAVA (z anglického Boon and Raw Food)

Jelikož nám záleží na tom, aby naši psi (z CHS Chrisboa Naif) měli to nejlepší, krmíme je syrovou stravou (metoda BARF) – tedy syrové maso, kosti a zelenina. Tato metoda krmení je pro psy nejpřirozenější, je čerstvá a prostá veškerých konzervantů, umělých vitamínů apod. 

Bohužel ohledně syrové stravy přetrvává mnoho předsudků. Například je velmi rozšířený názor, že psi budou po krmení syrového masa agresivní. Což samozřejmě není pravda, jelikož není prokázána souvislost s krmení masa a agresivitou u psů. Vyváženost krmné dávky - toto je další velmi diskutabilní téma. Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že je nemožné, aby svého psa krmili pomocí metody BARF zdravě a vyváženě. Většina lidí sestavuje i svému dítěti stravu vyváženě, aniž by spoléhali na hotovou. Také samotní lidé denně nekonzumují stejnou konzervu s jídlem jen proto, že je vyvážená :-).

vyziva-vlkodav

Krmení BARF má celou řadu pozitivních účinků

Syrová strava utužuje, posiluje a podporuje imunitní systém. Pes je výrazně odolnější a silnější. Organizmus získá novou sílu a pes má tak méně potíží s parazity, kteří napadají nemocné nebo oslabené jedince s porušenou imunitou. Přechod na syrovou stravu je vidět i navenek – pes má nápadně krásnou lesklou srst. Zubní kámen se vyskytuje v menší míře, jelikož je pes nucen kousat kosti a tím se kámen odstraňuje. Zubní kámen není jen vada na kráse, toxiny zubního kamene mohou zatěžovat srdce a vést k nemocem. Samozřejmě nelze nikdy slíbit, že docílíte všech výše zmíněných výsledků. Každý pes je jedinečný a nemůžeme předpovídat, jak bude reagovat na syrové krmení. Vyjmenované pozitivní efekty jsou založeny na zkušenostech chovatelů, ale nemusí ovšem platit pro každého jedince.

V dnešní době existuje mnoho odborné literatury ve které se dozvíte, jak správně krmit svého psa (metodou BARF). Doporučuji knihy:

 • BARF - krmení psa přirozenou stravou od Kateřiny Novosádové
 • Natural Dog Food od Susanne Reinerth (kniha je přeložena Annou Skryjovou)
 • Kočky by kupovaly myši od H.U.Grimm
vyziva-vlkodav

GRANULOVANÁ STRAVA

Tato metoda krmení je v dnešní době velmi rozšířená. Je ovšem důležité, aby majitel uměl číst etikety na krmných směsích, pokud má v plánu krmit granulemi. Etiketa je prvním selekčním kritériem při výběru vhodného krmiva. Kupující si musí všímat zastoupení surovin použitých v krmivu. Suroviny jsou seřazeny podle obsahu od největšího k nejmenšímu zastoupení. Na prvním místě ve složení granulovaných krmiv by mělo být maso. A pokud je na prvním místě ve složení něco jiného než maso, vřele doporučuji dát od takových granulí ruce pryč. Stejně jako u jednotlivých metod krmení, tak i u jednotlivých značek granulí platí pravidlo - co vyhovuje jednomu psovi, nemusí vyhovovat druhému.

Středem zájmu není zvíře, ale zisk.

Granulovaná strava se dělá tak, aby zvířatům chutnala (je příliš slaná) a rozhodně firmám nezáleží na zdraví našich čtyřnohých miláčků, ale především o peníze. Výrobky se tzv. "vyšlechtí". Aby se cestou nezkazily, přidají se konzervační látky a také trochu barviva.

Jak bylo již zmíněno výše, naši psi jsou krmeni syrovou stravou BARF a na této metodě odchováváme i naše štěňata, protože jim chceme dopřát jen to nejlepší. Pokud ovšem budoucí majitel nebude mít zájem nadále pokračovat v krmení BARFem, naučíme jeho štěňátko na prvotřídní granulovanou stravu. 

V naší chovatelské stanici preferujeme prvotřídní granulovanou stravu Sam´s Field, která respektuje přirozené nutriční potřeby psů s ohledem na věk, velikost plemene a jejich měnící se nutriční požadavky. Sam's Field má unikátní skladbu receptů s vysokým podílem masa a živočišných bílkovin v kombinaci s ovocnými a zeleninovými výtažky a funkčními komponenty přispívá ke správnému trávení a efektivnímu využití výživných látek tělem. 

Přítomnost obilných produktů v krmivech, zejména pak pšenice, zpomaluje jejich stravitelnost a využití výživných látek v trávicím traktu. Bezpšeničné recepty Sam´s Field zajišťují bezpečný způsob celoživotní zdravé výživy a eliminují riziko potravinové intolerance nebo jiných nežádoucích účinků. 

Sam's Field je krmivo s nízkým obsahem obilovin (bezpšeničná receptura) a vysokým obsahem kuřete (33%) a kuřecí játry (22%), brambor, zeleniny a ovoce. Dále obsahuje 28 % bílkovin, což je ideální pro optimální růst a vývin velkých plemen. Poměr Ca:P je 1,5:1,1

Toto krmivo lze zakoupit na www.jkanimals.cz

vyziva-vlkodav

NA CO NEZAPOMÍNAT PŘI KRMENÍ

 • Krmivo u obřích plemen bychom měli rozdělit během dne na více dávek, abychom předešli torzi žaludku
 • Misku s krmivem dáváme na vyvýšené místo
 • Každou změnu krmení provádíme pozvolna
 • Po krmení necháme psa alespoň 2 hodiny v klidu, abychom předešli torzi žaludku
 • Snažíme se krmit vždy ve stejnou dobu
 • Nesnědené zbytky ihned odklízíme

 

Autor: Klára Hájková © 2014