Každý majitel psa je spokojený, když je také jeho pes spokojený! A spokojený pes je takový, který má uspokojeny všechny své potřeby. Jde o potřeby v oblasti výživy, pohybu, zábavy a zdraví. A v oblasti zdraví existují prostředky a postupy, které mohou některým onemocněním předcházet nebo je včas odhalit a náležitě léčit. Těmto postupům a opatřením se říká prevence.

V chovu psů je nutné věnovat zvýšenou pozornost dědičným, nebo dědičně podmíněným onemocněním. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba čistokrevných psů s průkazem původu, respektující zásady genetického zdraví jedince i celé populace. Chovem je sledováno zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena. Toho lze dosáhnout pouze cíleným výběrem biologicky i geneticky zdravých jedinců do chovu. Při výběru do chovu rozhoduje v prvé řadě co největší shoda jedince s požadavky, které na něj klade standard plemene.
zdravi-vlkodav

NEMOCI SRDCE

Může jít o nemoci vrozené nebo získané.

Vrozené vady srdce nebývají příliš časté, ale v chovu vlkodavů se vyskytují. Nejčastěji jde o defekty v přepážce mezi srdečními předsíněmi nebo komorami, o vady jednotlivých srdečních chlopní nebo o neuzavření některých cévních spojek z období embronálního života štěňat. Tyto vady se projevují celkovou slabostí a zaostáváním v růstu oproti ostatním štěňatům a dalšími typickými příznaky srdečního selhání. Ne vždy jsou však tyto příznaky patrné již od narození a projeví se až ve chvíli, kdy srdeční sval není schopen se s tímto vrozeným handicapem vyrovnat. Irští vlkodavové mají vysoké riziko vzniku dilatační kardiomyopatie nebo DCM. Tato genetická srdeční onemocnění, která obvykle postupují k náhlé smrti nebo srdečnímu selhání, omezují délku a kvalitu života vlkodavů. Pokud se u psa diagnostikuje některé ze srdečních onemocnění, jsou mu posléze předepsány léky, které mohou psovi prodloužit délku života. Jedinou možností rozpoznání vrozené srdeční vady je vyšetření srdce (dopplerem + EKG) u veterináře. Toto vyšetření je možné nechat udělat psovi od 2 let. Dále pak je dobré nechat opakovaně psa vyšetřit každý rok či dva jako prevence. My necháváme našim psům dělat vyšetření u MVDr. Petera Scheera (www.mascheer.cz)

Získaná onemocnění srdce, ať už jde o onemocnění srdečních chlopní, vlastní srdeční svaloviny (myokardu) nebo osrdečníku (perikardu). Vůbec nejčastěji zjišťovanou vadou u psů je degenerativní onemocnění dvojcípé nebo trojcípé chlopně, tzv. endokardióza nebo endokarditida. Vyskytuje se u stárnoucích psů.

zdravi-vlkodav

Infekční endokarditida

Endokarditida je zánět vnitřního povrchu srdce neboli endokardu, jde o získané onemocnění srdce. Endokarditida je způsobená tím, že se bakterie dostávají do krevního oběhu. Bakterie se nejčastěji uchytí v cévách nebo na chlopních. Žijí tam v prostředí, které jim skvěle vyhovuje – je tam teplo, tma, jsou tam všechny živiny a je tam hodně kyslíku, takže se jim tam líbí. Ony tam rostou, až tato vegetace zapříčiní, že se chlopeň nemůže otevřít nebo sroste. Velice často se také stane, že se vegetace utrhne a embolizuje (embolizace je pohyb embolu z místa, kde vznikl, do oblasti, kterou ucpe), takže cestuje krevním řečištěm. Když jde vegetace z levé poloviny srdce, cestuje do velkého oběhu – i psů tak často embolizuje do pravé přední končetiny. (Zpravidla tak cca 80% u psů postižených infekční endokarditidou). Pes začne náhle kulhat na pravou přední nohu, ale ortopedické ani RTG vyšetření nic nenajdou a majitel si neví rady.

Co je velmi důležité, je stav chrupu!! To platí nakonec i u lidí, že zdravé zuby rovná se nízká pravděpodobnost výskytu bakterií v krvi, a čím je chrup v horším stavu, tím je větší pravděpodobnost infekční endokarditidy a postižení jiných orgánů (ledvin, nervového systému a kloubů). Zuby by se proto měly udržovat v dobrém stavu. Z masa s nikomu zuby nekazí, ale jakmile jsou v krmivu rostlinné složky a hlavně obiloviny, tak nedostatečné proslinění způsobí, že mezi zuby zůstávají zbytky potravy. Toto platí především u krmení granulemi, nikoliv u metody BARF, kdy se zubní kámen se vyskytuje v menší míře, jelikož je pes nucen kousat kosti a tím se kámen odstraňuje. Viz rubrika O plemeni – Výživa.

Zajímavý článek od MVDr. Zuzany Málkové o věku a příčinách úmrtí irských vlkodavů
http://www.irskyvlkodav.cz/zdravi-a-pece/vek-a-priciny-uhynu